Om oss


  Redovisning
  Vi arbetar med små omkostnader, varför våra kostnader
  för det företag som anlitat oss blir låga.

  Rapporter
  Varje månad lämnar vi utförliga och lättfattliga ekonomiska
  rapporter så ni hela tiden vet hur er rörelse går.

  OBS
  För dig som driver aktiebolag och måste ha en godkänd
  revisor, förbereds handlingarna inför revisionen.

  Till sist
  Om ni ännu inte löst era redovisningsrutiner ställer vi gärna
  upp för en förutsättningslös och kostnadsfri diskussion om
  ett eventuellt samarbete.

  Kontakta oss
  Skicka oss ett mail på info@vaksalakonsult.se eller ring
  018 - 31 70 75 så kan vi komma överens om en lämplig tid
  för ett sammanträffande. Referenser kan lämnas.

  Vaksala Konsultbyrå AB - Skäve 42 - 755 94 UPPSALA
  Tel: 018 - 31 70 75 - Fax: 018 - 31 71 00
  Mail: info@vaksalakonsult.se